X A R X A S O F T

Loading...

Política de privacitat

  Here!
 • Home
 • Política de privacitat

L’empresa PLAYBACK, S.L, es compromet a protegir la vostra privacitat i utilitzar la tecnologia que proporcioni una experiència segura a la web www.xarxasoft.com. Aquesta declaració de privacitat regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant la política de privacitat consentiu les pràctiques descrites en la present declaració.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Us informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquesta web serà tractada per l’empresa PLAYBACK, S.L. en qualitat de responsable del tractament.

PLAYBACK, S.L. és el titular d’aquest lloc web, domiciliada a l’Av. Verge de Canòlich, 124, Ed. La Freixera, Baixos – AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra, amb número de telèfon (+376)74 10 60 i adreça electrònica contactar@xarxasoft.com

QUINES DADES RECOLLIM

La visita a aquest lloc web no implica l’obligació de facilitar cap dada personal. En el cas que es faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran tractades de forma lleial i lícita en compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, “LQPD”) i els reglaments que la desenvolupen i, passaran a formar part del Registre de les activitats de tractament corresponent titularitat de PLAYBACK, S.L. d’acord amb l’article 34 de la mateixa llei.

Aquest lloc web només recollirà les dades personals que siguin estrictament necessàries per complir amb la prestació dels serveis requerits i únicament seran utilitzades per aquesta finalitat.

PLAYBACK, S.L. assegura la confidencialitat de les dades que es facilitin i garanteix que, en cap cas, seran cedides a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

RECOLLIM COOKIES

Us informem que aquest lloc web només recull galetes (“cookies”) de manteniment necessàries per al correcte funcionament de la plana web. Per a l’ús d’altres galetes (“cookies”) serà necessari el vostre consentiment. Trobareu una explicació exhaustiva d’aquestes consultant la nostra Política de Cookies.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES

PLAYBACK, S.L. podrà tractar les seves dades per a les finalitats següents:

 • Gestió de la plana web. En accedir al lloc web, us informem que les dades de navegació es tractaran per a finalitats analítiques i estadístiques que ajudaran a millorar l’oferta dels nostres serveis així com per atendre els vostres suggeriments.
 •  
 • Comunicacions i consultes. Només es tractaran les dades personals que siguin estrictament necessàries per gestionar les consultes i preguntes, per tal de donar resposta a les mateixes i fer-les arribar als seus sol·licitants.
 •  
 • Gestió de notificacions. Només es tractaran les dades personals que siguin estrictament necessàries per gestionar i/o resoldre la vostra sol·licitud o petició en matèria de protecció de dades personals.
 •  
 • Gestió dels butlletins de notícies “newsletters” i accions de màrqueting. Només es tractaran les dades personals (correu electrònic) per a l’enviament de butlletins amb notícies, ofertes i promocions comercials a les persones interessades. Per a l’enviament dels butlletins s’utilitza la plataforma Mailchimp pertanyent a la companyia americana The Rocket Science Group, LLC. 

El procediment i fonts d’obtenció de les dades personals és de les mateixes persones interessades a través de la pàgina web mitjançant un formulari d’inscripció, formularis de sol·licitud d’informació, o bé per telèfon o per correu electrònic.

Totes aquestes finalitats es troben regulades al nostre Registre d’Activitats de Tractament.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Playback, S.L., conservarà les dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions d’obligat compliment, d’acord amb la normativa vigent. En el supòsit que l’empresa es vegi obligada a conservar les dades personals per donar compliment a una legislació, aquestes seran conservades durant dit període addicional però restaran bloquejades i només es tractaran per garantir la seva conservació. En finalitzar el termini de conservació obligatori, seran suprimides.

TRASPÀS DE DADES PERSONALS

Les dades personals no es traspassaran a tercers.

Es podran traspassar dades a les Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que s’hi defineixin amb motiu del compliment de les obligacions legals de l’empresa.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Per normal general, les dades recollides no es traspassaran fora d’Andorra.

No obstant, per a l’enviament de butlletins de notícies, PLAYBACK, S.L. utilitza la plataforma MAILCHIMP que pertany a la companyia americana The Rocket Science Group, LLC, adscrita al protocol Privacy Shield que permet les transferències internacionals de dades entre la Unió Europea i els Estats Units.

 DE QUINS DRETS DISPOSEU?

 D’acord amb la LQPD i els reglaments que la desenvolupen, se us informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals.

Per tal d’exercir-los haureu d’adreçar una sol·licitud escrita i signada al correu electrònic dpd@rlcandorra.com adjuntant una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

En el supòsit que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació prop de l’Agència Andorrana de protecció de dades (APDA).

PUC RETIRAR EL MEU CONSENTIMENT?

El consentiment donat pels usuaris pot ser retirat en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquest supòsit, PLAYBACK S.L., deixarà de tractar les dades personals excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

AMB QUINES MESURES DE SEGURETAT PROTEGIREM LES VOSTRES DADES? 

PLAYBACK, S.L., garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

POSSIBLES CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

Aquesta política de privacitat pot estar subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada a través de la nostra pàgina web, perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.